Certificering van vermogen is een fenomeen dat in Nederland vaak voorkomt in de fiscale praktijk. In verreweg de meeste gevallen worden aandelen in een besloten vennootschap van een familiebedrijf ter certificering overgedragen, maar ook de certificering van overig vermogen komt vaak voor. De certificering speelt zich primair af in het verbintenissenrecht maar kent ook fiscale aspecten.

Twee auteurs van de Belastingdienst, Corné Brouwers en Maria Monteiro, beschrijven in een themanummer van het Kwartaalblad Estate Planning de civielrechtelijke aspecten van certificering maar besteden in hun artikel de meeste aandacht aan de fiscale raakvlakken. 

Certificeren is een methodiek om de juridische eigendom (en hiermee de zeggenschap) en het economische belang bij vermogensbestanddelen te scheiden. In de fiscaliteit speelt het bijvoorbeeld bij de inkomstenbelastingpositie van de certificaathouder (box 2 en box 3).

Met name het bepalen van het belastingobject en van het genietingsmoment kan complex zijn. Voor het bepalen van het belastingobject is het van belang of de certificaathouder al dan niet economische eigenaar is van de gecertificeerde vermogensbestanddelen. Voor het genietingsmoment lijkt doorslaggevend te zijn in welke mate de certificaathouder kan beschikken over de opbrengsten die worden gegenereerd met het gecertificeerde vermogen.

Gratis download

Uitgever en redactie van Kwartaalbericht Estate Planning stellen het artikel van Corné Brouwers en Maria Monteiro, getiteld 'De certificering als instrument voor scheiding van zeggenschap en belang', ter beschikking als gratis download.

-------------------------------------------

Neem een abonnement op Kwartaalbericht Estate Planning (KWEP) in de shop van Wolters Kluwer. KWEP is niet alleen gericht op fiscalisten maar is ook bedoeld voor estate planners, financial planners, notarissen en financieel adviseurs.

 

 

Bron: Redactie TaxLive

Focus: Focus

Rubriek: Inkomstenbelasting, Verbintenissenrecht

Informatiesoort: Nieuws, Navigatornieuws

Carrousel: Carrousel

  758
Gerelateerde artikelen