Het kabinet kiest er vooral voor om met subsidies klimaatdoelen te halen. Het voert slechts enkele belastingen in, waaronder verhoging van de aanschafbelasting voor nieuwe auto's op fossiele brandstoffen en een verhoging van de energiebelasting voor mensen en bedrijven die veel stroom en gas gebruiken. Ook verlengt het de CO2-belasting voor zware vervuilers. Tot slot schaft het kabinet een fiscaal voordeel voor het gebruik van steenkolen door energiebedrijven af.

Met een uitgebreid maatregelenpakket, dat in totaal 28 miljard euro gaat kosten, denkt het kabinet de klimaatdoelen voor 2030 te gaan halen. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) noemt het pakket "ambitieus". Het moet er niet alleen toe leiden dat de doelen worden gehaald, zegt hij, maar ook "dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen".

De belangrijkste maatregelen kwamen al voor de persconferentie van Jetten naar buiten. Zo gaat het kabinet de aanschaf van een tweedehands elektrische auto goedkoper maken door subsidies en wordt extra geld uitgetrokken om woningen te verduurzamen, te beginnen met "de meest tochtige huizen" in "de meest kwetsbare wijken", zei Jetten in een toelichting. "Daarmee slaan we twee vliegen in een klap. Namelijk meer energiebesparing en een lagere energierekening."

De grootste klapper moet komen van verduurzaming van de industrie. Zo blijft de hogere CO2-heffing voor de industrie bestaan. Vanaf 2027 wordt verplicht dat plastics voor minimaal 25 tot 30 procent uit gerecycled of bio-materiaal bestaan.

Opgeteld moeten alle maatregelen zorgen voor een extra vermindering van de CO2-uitstoot van circa 22 megaton per jaar. Dat is 13 procent van de huidige uitstoot, rekende Jetten voor. Het pakket telt 120 extra maatregelen. Volgens Jetten moeten die er onder meer voor zorgen dat alle in Nederland opgewekte elektriciteit over twaalf jaar schoon is.

Het kabinetsdoel is om in 2030 de uitstoot met 55 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990, maar het mikt op 60 procent. Uit doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bleek de afgelopen jaren keer op keer dat dit doel nog niet in zicht was.

Het kabinet gaat meer belasting heffen op allerlei verbruik van fossiele brandstoffen, van benzine tot aardgas. Voor huishoudens komen er twee tarieven voor aardgas. Voor een relatief laag verbruik gaat de heffing omlaag, maar voor hoger gebruik juist omhoog. Waterstof krijgt een lager tarief, zodat dit vooral voor bedrijven aantrekkelijker wordt dan gas.

"In alle sectoren van de economie wordt de lat hoger gelegd", zei Jetten. Hij erkende dat grote veranderingen als deze "vaak spannend zijn", maar benadrukte dat het kabinet "onzekerheden wil wegnemen". Het geld dat het kabinet wil investeren, komt voor het grootste deel uit het eerder aangekondigde klimaatfonds.

"We moeten echt afkicken van fossiele brandstoffen", zei Jetten. De tijd van vrijblijvendheid is "voorbij".

Lees het volledige plan op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Milieuheffingen

72

Gerelateerde artikelen