Op 1 juli 2021 hebben 130 landen van de OESO een historisch akkoord bereikt over een herziening van het internationale belastingsysteem en een wereldwijde minimumbelasting. Een paar weken later sloten de G20-landen zich daarbij aan. Vanaf 2023 moet er een belastingtarief van minimaal 15 procent zijn ingevoerd voor multinationals. "Er zijn echter nogal wat mitsen en maren", zegt Martijn Nouwen, universitair docent in Leiden.

Er zijn allerlei uitzonderingen, waarschuwt de wetenschapper op Nu.nl. "Het tarief van 15 procent geldt alleen voor bedrijven met meer dan 750 miljoen euro omzet. De regel van belasting betalen in het land waar je omzet behaalt, geldt alleen voor bedrijven met een omzet boven de 20 miljard dollar (17 miljard euro) en een winstmarge van minimaal 10 procent. Bovendien hebben zo'n zestig landen het akkoord niet ondertekend."

Irene Burgers, hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht aan de Universiteit Groningen, verwacht niet dat Nederland veel zal merken van de mondiale belastingplannen. "Multinationals in grotere economieën zoals Nederland betalen door nieuwe regels vaak al 15 procent of meer belasting."

Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, beaamt de uitspraak van Burgers met zijn constatering dat het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland al 25 procent is. "Weliswaar betalen brievenbusfirma's in Nederland minder, maar veel van die firma's zijn de afgelopen jaren al vertrokken door strengere regels", zegt Kavelaars.

Toch wil Nouwen het akkoord geen papieren tijger noemen. "Alleen al het feit dat er een akkoord is, is al uniek." Bovendien is hij hoopvol over de maatregel die contraproductief werkt voor landen die het akkoord niet hebben ondertekend. Als een multinational zich in een dergelijk land vestigt, en daar een lager belastingtarief betaalt, maar ook een vestiging heeft in een deelnemend land, moet het bedrijf alsnog in het deelnemende land extra belasting betalen. "Dit kan landen verleiden het akkoord toch te ondertekenen", zegt hij op Nu.nl.

Of Nederland met het akkoord extra belastingen kan binnenhalen, is onzeker. Staatssecretaris Vijlbrief informeert de Kamer na het zomerreces over de inschattingen van de budgettaire consequenties. Kavelaars verwacht dat het Nederland wel wat kan opleveren omdat het akkoord is gericht op de grote, belastingontwijkende techbedrijven zoals Google, Facebook en Apple.

De berichten over het OESO-akkoord en het G20-akkoord zijn eerder gepubliceerd op TaxLive.

Bron: Nu.nl

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  318
Gerelateerde artikelen