Zo'n 2500 mensen wier belastingaangifte mogelijk op onterechte gronden zijn geselecteerd als aangifte met een hoger frauderisico, krijgen compensatie. De wet die dit regelt, is eind vorig jaar al aangenomen door de Tweede Kamer, dus de Belastingdienst kan de gedupeerden al snel informeren en compenseren. De gemiddelde compensatie bedraagt zo'n 6300 euro per persoon, hoewel de bedragen flink uiteen kunnen lopen. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) biedt zijn excuses aan.

Tussen 2012 en 2019 zijn in het proces dat 'selectie aan de poort' wordt genoemd, belastingen op basis van onder meer aftrekposten voor zorgkosten naar voren gekomen vanwege een "mogelijk verhoogd risico op systeemfraude". Dit gebeurde in honderden gevallen dus op basis van criteria die waarschijnlijk "niet relevant, geschikt en objectief" waren. "Dit betekent dat voor deze burgers niet uitgesloten kan worden dat hun aangiften onterecht zijn geselecteerd en dat zij daarmee mogelijk geen gelijke behandeling hebben gehad", aldus Van Rij.

In een brief aan de Tweede Kamer biedt de demissionaire staatssecretaris zijn excuses aan voor de niet-rechtvaardige selectie en behandeling van deze burgers. "Via dit herstel zorgen we dat deze groep mensen een compensatie en rechtszekerheid krijgen", aldus de bewindsman.

Met de compensatie is zo'n 15 miljoen euro gemoeid. Aanvankelijk ging Financiën er nog vanuit dat het gemiddelde nadeelbedrag een stuk lager zou liggen dan de 6300 waarvoor de gedupeerden nu gemiddeld gecompenseerd worden. Eind vorig jaar werd op basis van een steekproef uitgegaan van zo'n 2200 euro per persoon. Na de handmatige beoordeling van maar liefst 10.300 aangiften blijkt dat het bedrag dus hoger uitkomt.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

544

Gerelateerde artikelen