De Belastingdienst heeft onlangs besloten om de aanpak van dividendstripping te intensiveren. De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC) binnen de dienst heeft hiervoor een taakuitbreiding gekregen en organiseert de uitvoeringscoördinatie hiervan.

De taakuitbreiding bestaat eruit dat medewerkers van de Belastingdienst gevallen bij de CTC moeten melden als daarbij het ontgaan van dividendbelasting of bronbelasting aan de orde is. Denk aan situaties waarin dividendbelasting wordt verminderd, verrekend of teruggevraagd en twijfel bestaat over de opbrengstgerechtigdheid of uiteindelijk gerechtigdheid tot het dividend waarop die dividendbelasting betrekking heeft, waaronder dividendstripping.

De CTC is al langer actief op het gebied van concernfinanciering, innovatiebox en aanverwante problematiek. In het geactualiseerde Instelbesluit CTC 2024 staat de instelling en de taakomschrijving van de CTC.

Op dit moment is de Belastingdienst betrokken bij zes lopende procedures over dividendstripping. Het potentiële financiële belang van deze procedures is € 241 miljoen aan belasting.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting

Focus: Focus

1419

Gerelateerde artikelen