De Belastingdienst heeft een overzicht gemaakt met de normbedragen en percentages die gelden voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2024.

In onderstaande tabellen staan de percentages van de bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en welke premieloonsom van belang is bij het bepalen van de grootte van een werkgever. Daarnaast bevat het overzicht voor 2024 de normbedragen, de percentages voor de berekening van de vrije ruimte en de bedragen van de gerichte vrijstellingen.

Zorgverzekeringswet  
Werkgeversheffing Zvw 6,57%
Inhouding van bijdrage Zvw 5,32%
Zeevarenden (waaronder ook deelvissers) 0,00%

 

Premies werknemersverzekeringen  
Premie AWf laag 2,64%
Premie AWf hoog 7,64%
Gedifferentieerde premie Whk Zie mededeling of beschikking
Gedifferentieerde premie Aof laag 6,18%
Gedifferentieerde premie Aof hoog 7,54%
Opslag Wet Kinderopvang 0,50%
Ufo premie 0,68%

 

Grootte van de werkgever: afhankelijk van de premieloonsom in 2022  
Gemiddeld premieloon werknemer € 37.700
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon ≤ € 942.500
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon ≤ € 3.770.000
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger > € 3.770.000

 

Normbedragen  
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 56.000,00
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling  
-> loon werknemer met specifieke deskundigheid € 46.107,00
-> loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is € 35.048,00
Vrijwilligersregeling (geen loon)  
-> normbedrag per jaar € 2.100,00
-> normbedrag per maand € 210,00
-> normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder € 5,50
-> normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar € 3,25
-> aanspraak ziektekostenregeling onbelast € 27,00
75% pseudo-eindheffing bij vertrekvergoedingen hoger dan € 672.000,00
Bijtelling maaltijden per dag (ontbijt/lunch/diner) € 3,90
Bijtelling huisvesting en inwoning per dag € 6,70

 

Werkkostenregeling  
Vrijgestelde vergoeding per kilometer € 0,23
Vrijgestelde vergoeding thuiswerkkosten per dag € 2,35
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten € 7.750,00
Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf 20% € 500,00
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/volksverzekeringen  
-> tot en met een jaarloon van € 400.000 1,92%
-> over het meerdere 1,18%

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

505

Gerelateerde artikelen