De Belastingdienst heeft over 2015 te hoge voorlopige aanslagen inkomstenbelasting verstuurd aan buitenlandse belastingplichtigen die vermogen in Nederland hebben. Dit wordt automatisch hersteld bij de berekening van de definitieve aanslag. Buitenlandse belastingplichtigen hoeven hun aangifte over 2015 dus niet aan te passen.
Buitenlands belastingplichtigen die vermogen hebben in Nederland, bijvoorbeeld een vakantiewoning, betalen geen belasting meer over hun hele vermogen. Zij hebben recht op het zogenoemde 'heffingsvrij vermogen'. Buitenlands belastingplichtig is iemand die niet in Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen heeft.
 
Mensen die hun aangifte over 2015 nog moeten doen, kunnen op papier het heffingsvrije vermogen invullen in hun aangifte. Bij de online aangifte zijn na 15 juni aanpassingen verwerkt:
  • C-aangifte: het heffingsvrije vermogen kan worden ingevuld bij vraag 27a.
  • M-formulier: het heffingsvrije vermogen kan worden ingevuld bij vraag 35f.
Bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen, inwoners van Suriname, Aruba, Curaçao en St. Maarten of inwoners van Duitsland die voldoen aan de 90%-regeling, is bij de berekening van hun belasting over hun vermogen al rekening gehouden met het heffingsvrije vermogen.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht

6

Gerelateerde artikelen