Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de forfaitaire rendementen in box 3 voor het belastingjaar 2018 bekend gemaakt.
Met ingang van 2017 is de vermogensrendementsheffing aangepast. Het vast veronderstelde (‘forfaitaire') rendement van 4% is vervangen door een gestaffeld verondersteld rendement. Hierbij geldt: hoe meer vermogen, des te hoger het verondersteld rendement. Verder heeft elke belastingplichtige een heffingsvrij vermogen van € 25.000.

De definitief vastgestelde rendementen voor 2018

Er is sprake van een verlaging van de veronderstelde rendementen in 2018. De te betalen belasting is daardoor lager. Hierna volgen de tarieven voor de belastingjaren 2017 en 2018 >>>

Belang voor de praktijk

Hoewel de forfaitaire rendementen voor zowel sparen (rendementsgrondslag I) als beleggen (rendementsgrondslag II) dalen, zal de groep met een belastbaar vermogen tot € 75.000 het meest profiteren van deze belastingverlaging. Dat komt omdat het veronderstelde rendement op sparen sterker daalt dan op beleggen.
 
Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft aan dat er voor 2019 slechts een prognose beschikbaar is. Volgens die prognose zet de daling in de veronderstelde rendementen voort. De definitieve percentages voor het belastingjaar 2019 worden in het voorjaar van 2018 verwacht.
 
 
Lees ook het thema Box 3.
 
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen