De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2024’ gepubliceerd. In deze brochure staat uitleg over fouten in de werknemersgegevens waarvoor de werkgever een foutenrapport kan ontvangen.

De Belastingdienst kan bij de geautomatiseerde controle van de aangifte loonheffingen fouten in de werknemersgegevens constateren die niet tot een weigering van de aangifte leiden. In dat geval krijgt de werkgever een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’.

In dit foutenrapport staat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. De werkgever moet deze fouten herstellen.

De ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 1e halfjaar 2024’ staat op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Loonbelasting

115

Gerelateerde artikelen