Professor Alberto Majocchi stelt voor om de huidige lage energieprijs te gebruiken om CO2-belasting in te voeren. Doordat de energieprijzen zo laag zijn, is invoering van een CO2-belasting nauwelijks merkbaar. Majocchi oppert om met deze opbrengst een duurzame herstart van de economie te financieren.

Dat meldt energieoverheid.nl. Majocchi is professor Overheidsfinanciën aan de Universiteit van Pavia, Italië en bestuurslid van het Centrum voor onderzoek naar federalisme. Vanuit zijn functie als bestuurslid heeft hij een aanbeveling geschreven voor de Europese Unie.

De prijs van olie is meer dan 55% gedaald, van $107 op het hoogtepunt naar $47. Het is nog onderwerp van discussie of deze daling een positief of negatief effect zal hebben op de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Aan de ene kant vermindert de prijsdaling de directe economische urgentie voor grootschalige energiebezuinigingen en het ontwikkelen van alternatieve energietechnologieën. Aan de andere kant zijn bij lage prijzen onconventionele winningsprojecten onrendabel, waardoor olie op lange termijn schaarser en duurder wordt. Dit kan investeerders stimuleren zich meer op alternatieve bronnen te richten.

Majocchi wil niet wachten op de uitkomst en stelt voor de huidige lage energieprijs actief aan te wenden om de duurzame energietransitie te bevorderen

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

0

Gerelateerde artikelen