Een gepensioneerde man dacht bij een beleggingsbank een pensioenrekening te openen (met de mogelijkheid van fiscale aftrek) maar hij werd op de website doorgeleid naar een ander type rekening. De man claimt fiscale schade en beklaagt zich bij het financiële klachteninstituut Kifid. Maar de bank zegt dat er geen schade is omdat hij de reserveringsruimte kan benutten voor de aftrek.  

De man heeft in 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Eind 2020 opent hij op de website van DeGiro een rekening waarop hij een bedrag van € 10.000 stort. Hij gaat ervan uit dat de fiscus tot vijf jaar na de pensioengerechtigde leeftijd de mogelijkheid biedt een bedrag op een geblokkeerde pensioenrekening te storten, waarbij dit bedrag tot een bepaalde hoogte (de jaarruimte) aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Bij het openen van de rekening krijgt de man het 'Acceptatieformulier Beleggingsdiensten Particulieren – Custody' te zien en bevestigt hij de opening ervan. In juli 2021 mailt DeGiro de man dat zijn rekening een reguliere beleggingsrekening is en dat het achteraf niet mogelijk is het door hem gestorte bedrag van € 10.000 te behandelen als tegoed op een pensioenrekening. Reden daarvoor is, aldus DeGiro, dat zij geen pensioenrekeningen opent voor personen ouder dan 65 jaar.

De man stapt naar het Kifid en klaagt dat DeGiro zonder zijn medeweten de pensioenrekening heeft omgezet in een reguliere beleggingsrekening, waardoor hij in zijn belastingaangifte over 2020 een deel van de jaarruimte van € 10.000 (behorend bij producten zoals een pensioenrekening) niet als aftrekpost kon opvoeren.

Volgens DeGiro is er geen schade en wijst zij op de mogelijkheid van de reserveringsruimte. Dit houdt in dat de in een jaar niet benutte jaarruimte alsnog van de inkomstenbelasting mag worden afgetrokken in de zeven jaar daarna. DeGiro leidt daaruit af dat het voor de man mogelijk moet zijn in de komende jaren alsnog het bedrag van € 10.000 in aftrek te brengen van de belasting.

Tegen dit laatste brengt de man in dat de maximale reserveringsruimte in 2021 met ongeveer € 10.000 is verlaagd en daardoor nog slechts € 14.875 bedraagt en dat hij de reserveringsruimte over 2021 al helemaal heeft gebruikt door een bedrag van € 14.785 te storten op een pensioenrekening bij een andere financiële instelling.

Bindend oordeel

Het Kifid vindt dat DeGiro de man ontoereikend heeft geïnformeerd. Het klachteninstituut denkt echter anders over de geclaimde schade van de man. Hij heeft weliswaar voldoende aannemelijk gemaakt dat hij geen aftrek over 2020 heeft en de reserveringsruimte over 2021 al helemaal heeft gebruikt. Daarmee is echter niet uitgesloten dat hij in de jaren ná 2021 alsnog het bedrag van € 10.000 in aftrek kan brengen. Met andere woorden, de schade is nu nog niet met zekerheid vast te stellen. De vordering van de man wordt daarom afgewezen.

Lees ook het thema Lijfrenten.

Bron: Kifid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

  331
Gerelateerde artikelen