Over het jaar 2017 is het niet mogelijk dat agrarische ondernemers kunnen afschrijven op investeringen in varkens- en pluimveerechten en over 2018 is afschrijving op investeringen in fosfaatrechten vooralsnog niet mogelijk.

Dat meldt de VLB, de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus. Over fosfaatrechten meldt de VLB dat het Ministerie van Financiën vooralsnog niet instemt met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten. Het ministerie vindt dat zolang er door het Ministerie van LNV geen einddatum voor de regeling wordt bepaald, er geen sprake kan zijn van een ‘eindige regeling'.

Ook de afschrijving op investeringen in varkens- en pluimveerechten is niet mogelijk. Het ministerie en de Belastingdienst heeft de tekst in de landelijke landbouwnormen 2017 over deze afschrijving eenzijdig vastgesteld.

Zie verder de twee berichten hierover op de website van de VLB (fosfaatrechten en varkens- en pluimveerechten).
 

Bron: VLB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Agro

1

Gerelateerde artikelen