De protestantse gemeente Breccia di Roma moet jaarlijks ten minste 6000 euro belasting betalen voor haar kerkgebouw. Het Hooggerechtshof in Italië geeft de belastingdienst gelijk dat dit gewoon een winkelpand is dat geen gebruik kan maken van de speciale belastingvrijstelling voor kerkgebouwen, zo meldt het Christian Network Europe (CNE).

De protestantse gemeente Breccia di Roma had gehoopt op een officiële status van haar kerkgebouw als een plaats van aanbidding waardoor het gebouw kon worden vrijgesteld van onroerendezaakbelasting, zoals de Italiaanse wet bepaalt. De hoogste rechterlijke instantie in Italië stelt de kerk echter in het ongelijk. Na twee eerdere uitspraken bij lagere rechtbanken te hebben gewonnen, verloor de kerk het laatste beroep.

De protestantse gemeente had een winkel gekocht en een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd: de winkel moest tot een kerkgebouw worden omgevormd. Na herbestemming zou het kerkgebouw vrijgesteld zijn van belasting in Italië. De hoogste rechter is het met de Italiaanse fiscus eens dat de locatie niet als kerk kan worden erkend omdat er geen 'structurele veranderingen' zijn doorgevoerd. Het heeft nog steeds dezelfde vorm als toen het als bedrijfspand fungeerde.

CNE constateert dat de structurele veranderingen niet worden gespecificeerd in de uitspraak en concludeert dat het daardoor niet mogelijk is om te zeggen wat voor soort veranderingen de kerk had moeten doorvoeren om als kerk erkend te worden. Volgens de christelijke nieuwssite heeft het negatieve oordeel van de rechter te maken met de katholieke inslag van het land waar zo'n 85 procent rooms-katholiek is. De verbouwde winkel voldoet niet aan het beeld van een traditionele katholieke kerk of een indrukwekkend religieus gebouw.

Volgens de kerkenraad van Breccia betekent de uitspraak een aanzienlijke beperking van de 'vrijheid van aanbidding' en ondermijnt het de garanties die de Italiaanse grondwet haar burgers biedt, in dit geval gelijke rechten voor religieuze minderheden. De kerk zal naast de jaarlijkse 6.000 euro aan onroerendezaakbelasting ook een grote schuld voor jaren van achterstallige belastingen moeten betalen. Daarnaast draait de evangelische gemeente ook op voor de juridische kosten van de procedure die in 2019 begon.

Bron: CNE

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

180

Gerelateerde artikelen