Als belastingplichtigen hun aangifte verkeerd invullen door foute informatie van de Belastingtelefoon, volgt er geen boete. De Belastingdienst mag bij de beoordeling van de aangifte de fout herstellen, wat dan leidt tot een juiste aanslag.
Dat benadrukte staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) woensdag na vragen hierover uit de Tweede Kamer. De Kamer wees hem op onderzoek van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat de Belastingtelefoon niet in alle gevallen de juiste informatie verstrekt over de aftrek van medische kosten. Ook werd gevraagd wat de gevolgen zijn als belastingplichtigen die verkeerde informatie gebruiken bij het invullen van hun aangifte.
 
Wanneer een belastingplichtige op basis van foutieve informatie van de Belastingtelefoon de aangifte ,,te goeder trouw'' invult, heeft dat als ,,rechtsgevolg'' dat de inspecteur bij het beoordelen van de aangifte deze fout mag corrigeren, aldus Wiebes. Een boete is dan niet aan de orde.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen