Het btw-regime voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door gemeenten wijzigt niet per 1 januari 2015. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten weten.

Het ministerie van Financiën was van plan om in het Belastingplan 2015 per 1 januari 2015 een btw-vrijstelling in te voeren voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door gemeenten. Deze terbeschikkingstelling valt nu onder het lage btw-tarief, als sprake is van gelegenheid tot sportbeoefening.

Het ministerie was van oordeel dat een arrest van het Hof van Justitie van EU (Bridport and West Dorset Golf Club-arrest, 19 december 2013, C‑495/12) het kabinet dwingt om het btw-regime te wijzigen. De voorgenomen maatregel gaat gemeenten en de sport veel geld kosten. Daarom verzocht de VNG de staatssecretaris om de plannen in te trekken.

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de VNG peilden onder de G32-gemeenten de financiële gevolgen. Deze verkenning geeft na doorrekening een negatief effect te zien van circa € 200 miljoen op jaarbasis (gemiddeld), omdat gemeenten de btw op de investeringen in sportvoorzieningen niet meer kunnen aftrekken.

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2014

9

Gerelateerde artikelen