De extra verhoging van het minimumloon die de Tweede Kamer per 1 juli 2024 wilde doorvoeren, gaat niet door. BBB stemt volgende week tegen het wetsvoorstel, bevestigt fractievoorzitter Ilona Lagas na een bericht van de NOS. Daarmee is er in de senaat geen meerderheid.

Het voorstel om het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 1,2 procent extra te verhogen, werd op 19 maart 2024 met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer, mede dankzij steun van de PVV. Maar de partijen die toen tegen stemden, waaronder ook BBB, hebben samen wél een meerderheid in de Eerste Kamer.

BBB sprak eerder al de vrees uit dat een verdere stijging van het minimumloon ondernemers op te hoge kosten jaagt en banen in gevaar kan brengen. Ook wees de partij op de hoge kosten voor de schatkist als gevolg van de meestijgende uitkeringen.

Initiatiefnemer Tom van der Lee, Tweede Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, noemt de aangekondigde tegenstem van BBB "een verschrikkelijk foute keuze". Hij vindt het "echt een schande" dat de partij daarmee de laagstbetaalde mensen "plotseling met een fors koopkrachtverlies opzadelt".

Het minimumloon is de afgelopen jaren flink gestegen, ook bovenop de reguliere correctie voor de inflatie. Desondanks komen veel mensen met laagbetaalde banen nog altijd honderden euro's per maand tekort, concludeerde vorig jaar een commissie die onderzoek deed naar de toereikendheid van het sociaal minimum. Een van de aanbevelingen was een verdere verhoging van het minimumloon.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

538

Gerelateerde artikelen