Volgens een arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2024 zijn gezonde lunches die werkgevers gratis verstrekken aan hun werknemers, gericht vrijgestelde arbovoorzieningen. De wetgeving die hierover gaat, is in 2022 gewijzigd. De fiscus wijst erop dat het arrest geen gevolgen heeft voor de toepassing van de huidige gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen en dat er geen terugwerkende kracht mogelijk is voor de jaren vóór 2022 als de loonheffingen onherroepelijk vaststaan.

Werkgevers kunnen de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen dus niet toepassen voor gezonde lunches die nu worden vergoedt of verstrekt.

In het arrest van 24 mei 2024 oordeelde de Hoge Raad dat de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing was op gratis gezonde lunches. In de zaak ging het om een werkgever die in 2017 en 2018 gratis gezonde lunches aan werknemers verstrekte. De lunches bevatten een vastgesteld minimum aan groenten en waren afgestemd met een diëtiste. Zij bevatten geen toevoegingen zoals zout, suiker en E-nummers.

Het arrest heeft géén gevolgen voor de toepassing van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vanaf 2022. Want de tekst van de gerichte vrijstelling is in 2022 gewijzigd. Hierover staat meer in de toelichting van de wetgever op de wijziging van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vanaf 2022. En in Vragen en antwoorden over de arbovrijstelling anno 2022 in het Kennisgroepstandpunt KG:204:2022:34.

Terugwerkende kracht

Een werkgever kan de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet met terugwerkende kracht toepassen op gezonde lunches die hij vóór 2022 heeft vergoed of verstrekt, behalve als de loonheffingen voor die lunches op 24 mei 2024 nog niet onherroepelijk vaststonden. Maar dat zal in de praktijk nauwelijks voorkomen, zo vermoedt de Belastingdienst. Er is ook geen ambtshalve vermindering mogelijk , omdat het bij het arrest van de Hoge Raad gaat om nieuwe jurisprudentie in de zin van paragraaf 23, lid 8, onderdeel b, lid 12 en 13 Besluit Fiscaal Bestuursrecht.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Employee benefits, Loonbelasting, Salarisadministratie

431

Gerelateerde artikelen