De Hoge Raad oordeelt dat de verstrekking van gratis gezonde lunches voortvloeit uit het door de werkgever gevoerde arbobeleid, zodat de vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing is.

X bv heeft ruim 200 werknemers in dienst die in 2017 en 2018 dagelijks gratis gezonde lunches krijgen in het bedrijfsrestaurant. Volgens X bv is de gezonde voeding een cruciaal onderdeel van haar arbobeleid. Volgens Hof Den Haag bevorderen de lunches slechts in algemene zin het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Over de waarde daarvan is dus terecht eindheffing afgedragen. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de verstrekking voortvloeit uit het door de werkgever gevoerde arbobeleid, zodat de vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing is. Het is algemeen bekend dat gezond eten de kans op ziekten vermindert en dat herstel na een ziekte ook wordt bevorderd. Het verstrekken van gezonde lunches kan daarom deel uitmaken van het beleid ter voorkoming van ziekteverzuim. Het beleid hoeft niet specifiek gericht te zijn op de met de aan arbeid verbonden aspecten van de gezondheid. Het maakt ook niet uit dat de verstrekkingen leiden tot een aanmerkelijke privébesparing bij de werknemers. Het beroep van X bv is gegrond. Zij krijgt een teruggaaf van in totaal € 62.999.

Lees ook het thema De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 3.8

Wet op de loonbelasting 1964 13

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 8.4a

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 27 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

2523

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen