Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de naheffingsaanslag BPM bij de import van een Amerikaanse auto met waterschade moet worden verminderd.

X voldoet een bedrag van € 551 aan BPM voor de registratie van een BMW 328i, oorspronkelijk afkomstig uit de VS. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op van € 5.138. X stelt dat de handelsinkoopwaarde lager is, de CO2-uitstoot lager moet worden vastgesteld en er rekening moet worden gehouden met schade aan de auto en met afwijkende USA-specificaties. In geschil is of de naheffingsaanslag BPM terecht en naar het juiste bedrag opgelegd.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de handelsinkoopwaarde volgens de koerslijst Eurotaxglass's zuiverder is dan de benadering van de taxateur van X op basis van vraagprijzen. De CO2-uitstoot wordt vastgesteld op basis van het Duitse kentekenbewijs. Het hof acht waterschade aannemelijk en bepaalt de daarmee verband houdende schade in goede justitie. Er is geen reden voor een waardevermindering in verband met afwijkende USA-specificaties. De naheffingsaanslag wordt verminderd naar € 3.014.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 6a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 27 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

87

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen