Ondernemers die gebruik willen maken van de fiscale coronareserve, krijgen niet te maken met een verzwaarde bewijslast. Dat zegt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in zijn antwoorden op Kamervragen over de aanvullende fiscale coronamaatregelen.

Door de voorwaarden die aan de hoogte van de fiscale coronareserve zijn gesteld in het jaar waarin de reserve wordt gevormd en de verplichte vrijval van de reserve in het daaropvolgende jaar, kan worden volstaan met de gebruikelijke bewijslast, aldus Vijlbrief. Dit houdt in dat de belastingplichtige aannemelijk moet maken dat hij recht heeft op de fiscale coronareserve zoals hij die in zijn aangifte vennootschapsbelasting heeft opgenomen, als de Belastingdienst daar om vraagt.

De belastingplichtige kan dit doen door de feiten en omstandigheden inzichtelijk te maken van zijn inschatting van het te verwachten verlies over 2020 en het te verwachten coronagerelateerde verlies.

Onjuiste inschatting

Het is mogelijk dat achteraf het te verwachten coronagerelateerde verlies in het jaar 2020 hoger of lager uitvalt. Bij een te hoge inschatting van dit verlies kan de omvang van de fiscale coronareserve hoger zijn dan het daadwerkelijk geleden coronagerelateerde verlies. De schatting die is opgenomen in de aangifte, is dan niet onjuist. Er vindt dan geen correctie plaats over het jaar 2019, zegt Vijlbrief.

De reserve valt vrij in de winst van het jaar 2020. Per saldo zal een te hoge inschatting dus resulteren in een winst over het jaar 2020, waardoor over dat jaar vennootschapsbelasting verschuldigd is. De correctie vindt dan dus per saldo plaats in het jaar 2020.

Wanneer het coronagerelateerde verlies te laag is geschat, realiseert belastingplichtige in 2020 een verlies. Dit verlies kan worden verrekend met de winsten van het voorgaande jaar en de zes daaropvolgende jaren.

Overige onderwerpen

Naast antwoorden op vragen over de fiscale coronareserve gaat Vijlbrief in zijn antwoordenbrief ook in op andere fiscale coronamaatregelen. Zie hiervoor het bericht Vragen over fiscale maatregelen corona beantwoord.

Bron: Avanzer Nieuws

Dossiers: Corona

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  634
Gerelateerde artikelen