Minister Hoekstra van Financiën gaat de btw-sportvrijstellingen in 2019 uitbreiden. Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Dat meldt de Verniging van Nederlandse Gemeenten. De maatregel, die in de Startnota van het nieuwe kabinet staat, leidt tot een extra opbrengst voor de schatkist van € 241 miljoen in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt de maatregel echter tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren wordt € 241 miljoen overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de rijksbegroting.

Het is nog niet duidelijk hoe de compensatie gaat plaatsvinden.
 

 

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen