De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten rond de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht.

De VNG vreest namelijk dat de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht (Vbp) tot meer administratieve lasten voor gemeenten gaat leiden dan aanvankelijk leek. In de brief komen onderstaande onderwerpen puntsgewijs aan de orde:

  1. Het implementatietraject
  2. Dienstverleningsovereenkomst ter ondersteuning van overheidstaken
  3. Normaal vermogensbeheer
  4. Toetsing aan winstoogmerk
  5. Objectvrijstellingen en aangifteplicht
  6. Toerekening van eigen en vreemd vermogen
  7. Het gemeentelijk grondbedrijf
  8. Scheiding tussen ondernemerssfeer en overheidssfeer
  9. Teruggave dividendbelasting als partiële vennootschapsbelastingplicht bestaat
  10. Keuzemogelijkheid per directe onderneming voor afzien van vrijstelling

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2014

7

Gerelateerde artikelen