De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) om duidelijkheid gevraagd rond enkele wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting. Het gaat om vragen over btw-vrijstellingen in het kader van de decentralisaties.

Vanaf begin juli ligt het Besluit Jeugdwet bij het parlement. Hierin staat het voorstel om enkele artikelen van de Wet op de omzetbelasting te wijzigen. Voor de Wmo ging daarvoor al eerder een ontwerp-Uitvoeringsbesluit naar de Kamer.

De VNG heeft begrepen dat de staatssecretaris de reikwijdte van de bestaande vrijstellingen wil handhaven. Zodat er in het nieuwe stelsel geen nieuwe btw ontstaat ten opzichte van de huidige praktijk. Dit is belangrijk voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten, omdat extra btw-afdrachten aan het Rijk ten koste gaan van het zorgbudget en dus leiden tot minder zorg. Dat kan volgens de VNG  niet de bedoeling zijn van de decentralisatieoperaties.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen