Nederlandse gemeentes hebben nauwelijks Tozo-subsidie teruggevorderd. In het kader van die coronasubsidieregeling voor zzp'ers is bijna 3 miljard euro uitgekeerd, meldt radioprogramma Pointer. Daarvan werd 130 miljoen euro of iets meer dan 4 procent teruggevorderd. Onderzoeker op het gebied van rechtshandhaving en fraude Dick Ruimschotel noemt dat "erg weinig".

De Tozo-regeling werd in maart 2020 in allerijl opgetuigd en is in vijf ronden uitgekeerd tot oktober 2021. Amsterdam was de meest coulante gemeente en kende ruim 95 procent van de aanvragen toe. De hoofdstad vorderde 7 procent terug, gelijk aan het gemiddelde van de tien grootste gemeentes.

Uit onderzoeken en controles blijkt dat bij subsidieregelingen zoals de Tozo 20 procent onrechtmatig wordt ontvangen. In het geval van Tozo zou dat betekenen dat op de 3 miljard euro die is uitgekeerd, 600 miljoen euro onrechtmatig is uitbetaald. Na aftrek van de 130 miljoen euro die is teruggevorderd, zou dat neerkomen op 470 miljoen euro ten onrechte ontvangen Tozo.

Bron: Pointer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid bijstand

Dossiers: Corona

13

Gerelateerde artikelen