De 132 gerechtsdeurwaarderskantoren zouden prima kunnen assisteren bij de inning van coronaschulden, stelt voorzitter Chris Bakhuis-van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in het AD en in een persoonlijke blog.

"Het ministerie van Financiën stelt dat 2,5 miljard als oninbaar moet worden beschouwd. Het schaadt mijns inziens de geloofwaardigheid van niet alleen de Belastingdienst maar ook die van ons hele rechtssysteem wanneer belastinggelden niet geïnd worden. Dit is geld van en voor ons allen ", schrijft ze in een blog op de website van KBvG.

Recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft laten zien dat de Belastingdienst momenteel duizend arbeidsplaatsen tekort komt om schulden te innen, waarvan vierhonderd banen nodig zijn om achter de coronabelastingschulden aan te zitten.

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt tegen het AD dat volgens de Invorderingswet de fiscus alleen mag werken met eigen belastingdeurwaarders. Deze categorie deurwaarders werkt uitsluitend voor het rijk, provincie, waterschap of gemeente vanwege de fiscale geheimhouding van belastinggevens. 

Een gerechtsdeurwaarder mag volgens de wet dus geen belastingschulden innen namens de Belastingdienst. Bakhuis-van Kesteren zegt dat daar wel iets op te vinden is. "Voor lagere overheden, gemeenten, innen we nu ook de belastingen via een mandaat. En het Centraal Justitieel Incassobureau (dat bijvoorbeeld verkeersboetes voor de overheid invordert, red.) heeft de inning al uitbesteed aan de gerechtsdeurwaarders. Als de Belastingdienst om tafel wil, kunnen we samen denken over een goede oplossing”, zegt ze in de krant.

Bron: AD/KBvG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Dossiers: Corona

362

Gerelateerde artikelen