Per 1 juni 2024 is een overgangsregeling in werking getreden waarbij een Wwft-instelling een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register kan opvragen bij de cliënt waarmee de instelling een nieuwe zakelijke relatie aangaat. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de KvK en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken. Het Bureau Financieel Toezicht meldt dat de KvK dit technisch per 1 augustus kan uitvoeren. 

Deze overgangsregeling blijft bestaan totdat de Wwft-instelling is aangesloten op de UBO-registers. Dan geldt de wettelijke verplichting om zelf het UBO-register te raadplegen. Zie hiervoor de Kamerbrief van 17 april 2024.

Tot 1 augustus 2024 geldt dus nog de oude regeling waarbij een Wwft-instelling aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK kan vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register. Ook een screenshot van de UBO-gegevens is voldoende.

Bron: BFT

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

266

Gerelateerde artikelen