Door het nieuwe Anti-Money Laundering (AML)-voorstel van 13 februari 2024 kwalificeert een natuurlijk persoon als UBO bij 25% of meer van het eigendom of zeggenschap. Hierdoor leidt exact 25% van het eigendom of zeggenschap tot het zijn van UBO. Dat schrijft minister Van Weyenberg van Financiën aan de Tweede Kamer.

Voorheen was dit pas bij meer dan 25%. Door deze wijziging moet een aantal juridische entiteiten naar verwachting hun inschrijving in het UBO-register herzien.

De tijdelijke regeling, waardoor meldingsplichtige instellingen bij een ontbrekende UBO-registratie kunnen volstaan met de vaststelling dat de cliënt opgave heeft gedaan van de UBO, komt te vervallen per 1 juni 2024. Als de instelling geen rechtstreekse toegang tot informatie uit de registers heeft, kan de cliënt een uittreksel opvragen bij de KVK. Dit blijft een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting om zelf het UBO-register te raadplegen.

De KVK heeft de functionaliteit UBO Inzien eigen gegevens gerealiseerd. Naar verwachting hebben de meeste grootbanken voor de zomer van 2024 toegang tot informatie uit het UBO-register. Voor toegang voor het notariaat vinden op dit moment gesprekken plaats.

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie EU van 22 november 2022, nr. C-37/20, V-N 2022/53.20 is een wetsvoorstel in voorbereiding voor de invulling van het begrip legitiem belang voor het raadplegen van het UBO-register.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 april

Informatiesoort: VN Vandaag

469

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen