Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de door belanghebbende geclaimde aftrek van zorgkosten en rente voor een restschuld terecht heeft gecorrigeerd.

X woont in 2015 in Duitsland en kwalificeert als buitenlands belastingplichtige. In zijn aangifte IB/PVV 2015 brengt X zorgkosten in aftrek. Het gaat hierbij volgens X om medicijnen, dieetkosten, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, genees- en heelkundige hulp en reiskosten. Ook trekt X rente af voor voor de restschuld van een vervreemde eigen woning. In geschil is of X recht heeft op aftrek zorgkosten en hypotheekrente wegens een restschuld eigen woning.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de door belanghebbende geclaimde aftrekposten terecht heeft gecorrigeerd. X maakt niet aannemelijk dat hij recht heeft op deze aftrekposten. Van de in de aangifte opgenomen zorgkosten overlegt X geen onderbouwende stukken, zoals betaalbewijzen of overzichten van de zorgverzekering. Het enkel opnemen van de bedragen in de aangifte is onvoldoende. Daarnaast is niet duidelijk geworden of sprake is van een restschuld die ziet op een verkochte eigen woning en hoeveel rente over die restschuld betaald zou zijn in 2015. Het beroep is ongegrond. 

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120a

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 19 april

Informatiesoort: VN Vandaag

329

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen