De belastingvoordelen en andere regelingen die gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren, moeten vóór 2030 zijn afgeschaft. Dat vindt GroenLinks-PvdA. De partijen dienen hiervoor een initiatiefwetsvoorstel in. Het is onzeker of dit voorstel een meerderheid krijgt. Het kabinet betwijfelt bovendien of het mogelijk is alle fossiele subsidies in zo'n korte tijd af te schaffen.

De partijen willen de klimaatwet aanpassen, waar een wettelijk vastgelegd afbouwpad aan wordt toegevoegd. Verder wordt het kabinet jaarlijks verplicht "per fossiele subsidie duidelijk maken in welke categorie een bepaalde subsidie valt, welke concrete stappen er zijn gezet en welke stappen worden gezet om een subsidie af te bouwen". Fractievoorzitter Klaver voelt een verplichting aan volgende generaties om de subsidies af te bouwen. "Want deze werken het klimaatbeleid tegen. Het moet niet blijven bij mooie beloftes."

Het demissionaire kabinet becijferde onlangs dat de fossiele subsidies veel meer bedragen dan gedacht. Het gaat om een kleine 40 miljard tot meer dan 46 miljard euro per jaar. Maar, benadrukt het kabinet, voor zeker 22 miljard euro zit Nederland gebonden aan internationale afspraken, waaronder verdragen. Die zijn niet zomaar opgezegd. Het afschaffen van de regelingen kan bovendien nadelig uitpakken voor de koopkracht van mensen.

De wetsaanpassing is volgens GroenLinks-PvdA "een logische vervolgstap" nadat de partij samen met D66 genoeg steun had gekregen in de Kamer om het kabinet onderzoek te laten doen naar de afbouw van fossiele subsidies. Maar die motie kreeg een meerderheid dankzij onder meer de VVD, die juist benadrukte een abrupte afbouw niet te steunen. "Er wordt geen besluit genomen over afbouw", maar louter onderzocht, benadrukte VVD-Kamerlid Erkens.

Ook het kabinet gaf aan dat er waarschijnlijk ook langere afbouwtermijnen worden onderzocht dan de voorgestelde twee, vijf of zeven jaar. Voor de afbouw van veel regelingen is immers een langere termijn nodig, benadrukte demissionair klimaatminister Jetten.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

128

Gerelateerde artikelen