Bedrijven in landen met veel bankfilialen en goede kredietregistratie ontwijken in mindere mate belastingen dan ondernemingen in landen met een slechter ontwikkelde financiële infrastructuur. Dat concludeert Thorsten Beck van Tilburg University uit onderzoek naar de maatschappelijke effecten van ontwikkelingen in de financiële sector.
Thorsten Becks grootschalige studie, uitgevoerd met Chen Lin van de Chinese University of Hong Kong en Hong Kong University en Yue Ma van de Lingnan University in Hong Kong, wordt gepubliceerd in het Journal of Finance onder de titel "Why Do Firms Evade Taxes? The Role of Information Sharing and Financial Sector Outreach". Data van meer dan 64.000 bedrijven uit 102 landen in de periode van 2002 tot 2010 wijzen erop dat enerzijds de toegang tot financiële diensten en producten en anderzijds een gedegen systeem van kredietregistratie bedrijven ertoe aanzet minder vaak omzet verborgen te houden voor de belastingautoriteiten.

Zwart geld

"Van dit type omstandigheden gaan prikkels uit om zich te conformeren aan de formele regels", zegt Beck. "In landen met een minder goed ontwikkelde financiële infrastructuur is er minder controle." Een tweede verklaring is dat goede toegang tot financiële diensten voorkomt dat ondernemingen zich bij wijze van alternatief wenden tot informele geldbronnen, zwart geld dus. Het verband dat Beck vond, is sterker voor kleinere bedrijven en voor ondernemingen die gevestigd zijn buiten de grote steden. Ook bedrijven die veel externe financiering nodig hebben, zijn eerder geneigd af te zien van belastingontwijking bij een goed ontwikkelde infrastructuur. Beck: "Zij hebben meer te verliezen."

Omzet

De mate van belastingontwijking is gemeten aan de hand van enquêteresultaten van de Wereldbank. "In die enquêtes wordt respondenten gevraagd een inschatting te maken van het percentage van de omzet dat een gemiddeld bedrijf in hun regio verborgen zou houden voor de belastingdienst." Die belastingontwijkingsratio die uit deze enquête komt varieert van een gemiddelde van bijna 80 procent voor Senegal tot minder dan 3 procent voor Chili, terwijl allen landen tezamen gemiddeld 17 procent scoren.

Voedingsbodem

In landen met een goed kredietregistratiesysteem, dat toegankelijk is voor zoveel mogelijk partijen, zijn bedrijven 20 procent minder geneigd belastingen te ontwijken. Een grotere bancaire sector brengt de mate van belastingontwijking met bijna 14 procent terug.
Beck concludeert daaruit dat het vanuit het belang van een deugdelijk fiscaal systeem in elk land de moeite loont de financiële sector tot ontwikkeling te brengen. "De informele economie kan bloeien in de afwezigheid van formele instituten. Door die formele instituten op te bouwen, ontnemen we de informele economie zijn voedingsbodem."
 
 

Bron: Tilburg University

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen