Heeft u in 2013 in een ander EU-land voor uw onderneming BTW betaald? Dan mag u die BTW in de meeste gevallen terugvragen.
Als u in dat land bent geregistreerd voor de BTW dan doet u dat op de periodieke BTW aangifte in dat land. Bent u niet geregistreerd, dan kunt u de BTW terugvragen via een speciale teruggaafprocedure.
 
Via een speciale website van de Nederlandse Belastingdienst kunt u uw teruggaaf indienen. U moet daar speciale inlogcodes voor aanvragen. Heeft u die nog niet, doe dat dan snel, want dat duurt een paar weken voordat u die krijgt. Let op: het zijn NIET uw gebruikelijk inlogcodes voor de Belastingdienst!
 
Uw teruggaafverzoek voor 2013 moet uiterlijk 30 september 2014 zijn ingediend. Te laat is te laat redeneren de meeste landen. U kunt dan naar uw BTW fluiten.
 
Ervaring leert dat de portal van de Belastingdienst vooral de tweede helft van september overbelast is. Dien uw teruggaafverzoek daarom zo snel mogelijk in.
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen