Horizontaal Toezicht is voor veel organisaties nog onbekend terrein. En dat terwijl deze (hedendaagse) vorm van samenwerking met de Belastingdienst steeds aantrekkelijker wordt. Robert Heijjer, hoofd Horizontaal Toezicht & Tax Assurance bij accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton, verwacht dat de Belastingdienst in de toekomst steeds meer open kaart gaat spelen. ‘Aandachtspunten over een bepaalde periode worden steeds vaker vooraf met de organisatie gedeeld'. Dat levert organisaties feitelijk minder administratief werk op.

Horizontaal Toezicht. De manier voor organisaties om hun fiscale aangifte efficiënter te organiseren? Ja, zeggen inmiddels 80.000 Nederlandse organisaties. Horizontaal Toezicht helpt bij het tijdig signaleren en beheersen van fiscale risico's. Fiscale issues worden in vooroverleg met de fiscus ondervangen, waardoor aangiften geen onaangename verrassingen meer hebben en sneller worden verwerkt. Volgens Robert Heijjer van Grant Thornton is dit vele malen minder kostbaar dan 'old-school controlewerk waarbij oneindige discussies en aanpassingen de boventoon voeren'. Daarnaast blijkt het sneller afsluiten van het boekjaar met fiscale zekerheid een groot goed. "Deze rust en zekerheid met betrekking tot de financiële positie van de ondernemer is voor veel ondernemers meer dan prettig. Ten slotte is het plezierig werken met een vast contactpersoon". Critici zijn er ook. Vorig jaar nog werd Horizontaal Toezicht een corrigerende tik op de vingers van de commissie Stevens.

Robert Heijjer ziet dat Horizontaal Toezicht, en dan met name de samenwerking tussen organisaties en de fiscus, zich steeds verder ontwikkelt. En dat is ten gunste van organisaties die onder een individueel of intermediairsconvenant werken. De Belastingdienst deelt steeds vaker haar ‘strategisch behandelplan' en geeft aan wáár de aandacht op korte en langere termijn naar uit gaat. "We gaan toe naar een vorm van samenwerking waarbij het zogenaamde ‘object van toezicht' kleiner wordt. In de praktijk houdt dit in dat de fiscus vooraf duidelijk aangeeft waar de aandacht in een bepaalde periode naar uit gaat. Loonbelasting of bijvoorbeeld vennootschapsbelasting. Daarbij houdt zij rekening met het controlewerk dat de organisatie en de accountant reeds hebben verricht.

"Stel je voor dat je als organisatie een overname wilt doen. De Belastingdienst kan dan vooraf aangeven dat daar de aandacht naar uit zal gaan. ‘Die overname, die willen we graag controleren'. Als organisatie kun je daar met het vastleggen van de overname rekening mee houden. Dat bespaart niet alleen tijd, maar geeft organisaties bovendien het gevoel dat ze meer ‘in control' zijn."

 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Kantoren

2

Gerelateerde artikelen