Grote ondernemingen kunnen begin mei één aanvraag indienen voor TVL Q1. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een grote onderneming is een bedrijf dat niet voldoet aan de voorwaarden van de mkb-toets van de RVO.

Bij een groep verbonden ondernemingen doet één onderneming de TVL-aanvraag per kwartaal voor de gehele groep. De verbonden ondernemingen geven hiervoor toestemming aan de subsidieaanvrager. De subsidieaanvrager bevestigt dit op het aanvraagformulier. Afzonderlijke bedrijfsonderdelen met een eigen inschrijving in het Handelsregister mogen niet apart TVL aanvragen indien zij onderdeel zijn van een groep verbonden ondernemingen.

Eén aanvraag per onderneming of groep verbonden ondernemingen is nodig om te controleren of het maximale subsidiebedrag niet wordt overschreden. Deze maximale bedragen gelden namelijk voor de onderneming als geheel en niet per rechtspersoon of KVK-inschrijving. Hoewel een grote onderneming in de praktijk uit meerdere afzonderlijke rechtspersonen (nv’s, bv’s, coöperaties, verenigingen of stichtingen) kan bestaan, ziet de RVO deze als één onderneming. Dit is zo bepaald in de zogeheten staatssteunregels.

Als alle rechtspersonen van een grote onderneming apart TVL aanvragen, kan de RVO de omzetgegevens van de totale onderneming niet voldoende controleren. Deze gegevens zijn nodig om de juiste subsidie uit te keren. En om te voorkomen dat een onderneming later grote bedragen moet terugbetalen.

Bewijsstukken nodig voor de aanvraag

Een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen heeft in ieder geval de volgende stukken bij aanvraag nodig:

  • De subsidieaanvrager vult een verklaring in dat de grote onderneming of de groep verbonden ondernemingen op 31 december 2019 niet in financiële problemen zat. Deze verklaring is binnenkort beschikbaar op de website van RVO.
  • Een onderbouwing van de omzet van de grote onderneming of groep verbonden ondernemingen. Dit kan met de btw-aangifte en/of een ander document uit de financiële administratie waar de juiste omzetcijfers uit blijken.
  • Komt een ondernemer in aanmerking voor een subsidie van € 125.000 of meer? Dan heeft hij een accountantsverklaring nodig bij aanvraag van de TVL Q1 2021. De ondernemer kan de Adviestool van de RVO gebruiken voor een schatting van zijn TVL Q1 2021-subsidie.

De accountant bevestigt het volgende in de verkaring:

  • De samenstelling van de groep verbonden ondernemingen in de referentieperiode (Q1 2019), inclusief de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen;
  • De samenstelling van groep verbonden ondernemingen in de subsidieperiode (Q1 2021), inclusief de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen;
  • De hoeveelheid steun die de ondernemingen uit de groep tot nu toe hebben ontvangen. Het gaat om eerder ontvangen TVL en/of subsidie dierentuinen voor coronaschade. Deze vallen onder hetzelfde Europese steunkader.

Meer informatie staat op de website van de RVO.

Bron: RVO

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Financiële administratie

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

  245
Gerelateerde artikelen