Grote Europese bedrijven moeten vanaf 2023 nauwkeurig gaan rapporteren over hun CO2-voetafdruk. Een waslijst aan cijfers en uitleg over de impact van producten of diensten op het klimaat moeten ze aan hun jaarverslag toevoegen. Dat mag geen broddelwerk zijn, want een accountant moet het klimaatverslag beoordelen. Die keurt zo’n klimaatparagraaf alleen maar goed als een bedrijf gedegen inzichtelijk maakt of en hoe het in lijn handelt met het Parijse Klimaatakkoord, schrijft Trouw.

De eisen voor duurzame verslaglegging horen bij de Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans. Dat veelomvattende wetspakket moet Europa klaarstomen voor een klimaatvriendelijke toekomst. In het bedrijfsleven begint dat bij transparantie over de vraag: hoe vuil of schoon is een bedrijf op dit moment bezig en welke strategische keuzes leiden tot klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2050? Tot en met oktober vinden nog inspraak- en overlegrondes plaats. Maar alles in Brussel is erop gericht om de registratie van gedetailleerde klimaatcijfers in te voeren.

Bron: Trouw

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Jaarrekening

  292
Gerelateerde artikelen