De onduidelijke regels rond schijnzelfstandigheid maakt het voor opdrachtgevers lastig om zzp'ers conform de wet in te huren. Hoewel de Belastingdienst spaarzaam controleert op schijnzelfstandigheid kreeg ondernemer Jasper Otten na een boekenonderzoek vragen van de dienst over zijn ingehuurd personeel. Conclusie: de zzp’er moest in dienst zijn. Waarom precies is Otten nog steeds niet helemaal duidelijk. "Het rapport was geschreven in een taal die ik als leek nauwelijks begrijp", zegt hij tegen het FD.

Om schijnconstructies is veel te doen, omdat er oneerlijke concurrentie ontstaat, waar vooral bedrijven van profiteren, zo is de redenering van de overheid. Omdat de huidige wet niet goed werkt, wordt er door de Belastingdienst in veel gevallen niet gehandhaafd op schijnconstructies, het zogenoemde handhavingsmoratorium. Dat moet vanaf 1 januari 2025 wel weer volop gebeuren. De Belastingdienst grijpt nu al meer bestaande middelen aan om toe te zien dat er geen misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om zelfstandigen in te huren,

Het inhuren van een zelfstandige levert belastingvoordelen op voor bedrijven, maar de werkende als zelfstandige is veel minder goed beschermd dan een werknemer in loondienst. De overheid wil dus een gelijker speelveld, door meer bescherming te geven aan zzp'ers. Een van de belangrijkste maatregelen is bijvoorbeeld de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die het kabinet wil invoeren.

Oktober vorig jaar heeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat tot betere regels moet leiden maar dat kreeg een recordaantal negatieve reacties. Het Adviescollege toetsing regeldruk bijvoorbeeld schrijft dat het voorstel niet duidelijker is en tot meer administratieve rompslomp leidt. Of de Belastingdienst in 2025 volledig kan handhaven met nieuwe regels, is dus nog de vraag.

Ondertussen blijven ondernemers als Otten geconfronteerd worden met regels van de Belastingdienst die niet zijn terug te vinden in de wet. "In de wet staat bijvoorbeeld niet hoeveel uren te veel zijn voor samenwerking met een zzp’er", zegt hij tegen de krant. Hij moest de samenwerking aanpassen, schreef de Belastingdienst.

Dat de Belastingdienst de toepassing van de regels zelf ook een probleem vindt blijkt uit het feit dat de afgelopen jaren honderden mensen door de fiscus onterecht werden ingehuurd als zzp’er. De Belastingdienst overtreedt dus de eigen regels maar wil vanaf 2024 geen schijnzelfstandigen meer inzetten.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

1448

Gerelateerde artikelen