De handleiding voor het indienen van een WBSO/RDA-aanvraag voor 2015 is gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken wil dat bedrijven hun innovatievermogen versterken en hun concurrentiepositie verstevigen. Via de fiscale regelingen WBSO en RDA stimuleert het ministerie ondernemers om meer te investeren in onderzoek. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

WBSO/RDA-aanvraag indienen

De RVO heeft de volgende tips voor het indienen van een WBSO/RDA-aanvraag 2015:
  • Dien de aanvraag op tijd in en wacht niet tot de laatste dag (30 november 2014). Houd er rekening mee dat 29 en 30 november in het weekend vallen. Dan is de RVO niet bereikbaar. De helpdesk is geopend tot en met vrijdag 28 november 17.30 uur. Op zaterdag 29 en zondag 30 november is de helpdesk gesloten.
  • Zorg tijdig voor een geldig identificatiemiddel via eHerkenning (niveau 2+).
  • Lees op de website van de RVO hoe iemand een aanvraag kan indienen voor 2015. Hiervoor is een nieuw aanvraagformulier en -programma beschikbaar.
  • Gebruik de Handleiding WBSO/RDA 2015 als leidraad voor het voorbereiden en indienen van de aanvraag.

Aanvraagtermijn

Vraag uiterlijk 30 november 2014 WBSO/RDA aan voor een kostenverlaging van R&D vanaf januari 2015. Dit kan voor heel 2015 of voor een periode die start op 1 januari 2015. De aanvraag moet uiterlijk 1 volledige kalendermaand voor de start van de R&D-werkzaamheden bij RVO worden ingediend. Een aanvraag die bijvoorbeeld in december 2014 wordt ingediend, geldt alleen voor R&D-werkzaamheden die starten vanaf 1 februari 2015.

Zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen tot en met 31 december 2014 een WBSO/RDA-aanvraag indienen voor R&D-werkzaamheden die starten op 1 januari 2015.
 
Let op: voor eventuele S&O-medewerkers die de zelfstandige in dienst heeft moet wel 1 volledige kalendermaand liggen tussen de aanvraag en de start van de R&D-werkzaamheden.

 

Bron: RVO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Subsidies

0

Gerelateerde artikelen