In 2020 en 2021 mag een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) het gebruikelijk loon verlagen, als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. De ab-houder hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de Belastingdienst. In een handreiking van de Belastingdienst staat per jaar wat de voorwaarden zijn en hoe het gebruikelijk loon kan worden berekend.

De handreiking luidt als volgt:

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden het loon verlagen.

Voorwaarden

Bij het verlagen van het gebruikelijk loon in 2020 en 2021 gelden de volgende voorwaarden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de ab-houder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
  • De ab-houder past de onderstaande berekening niet toe als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten.

Berekening 2020

De ab-houder gaat hierbij uit van de omzet exclusief btw. In 2020 geldt de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

Extra voorwaarde 2021

Wanneer de ab-houder in 2021 gebruik wil maken van de verlaging, dan moet hij in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer.

Berekening 2021

Ook in 2021 gaat de ab-houder uit van de omzet exclusief btw. In 2021 geldt de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C (Als B/C kleiner is dan, of gelijk is aan 0,70)
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

Lager gebruikelijk loon

De ab-houder mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens bovenstaande berekeningen. Bij twijfel of in bijzondere situaties, wordt geadviseerd contact opnemen met de Belastingdienst.

Lees over de actuele stand van zaken rond het gebruikelijk loon het Dossier Coronavirus en het thema Gebruikelijk loon.

Bron: Belastingdienst/Forum salaris

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Rubriek: Loonbelasting

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  944
Gerelateerde artikelen