Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft de handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018) uitgebracht. De handreiking bevat een reactie van staatssecretaris Snel (Financiën) op openstaande vragen van de Tweede Kamer over de ODV-aanspraak bij overlijden van de dga. Vervolgens beantwoordt het CAP in lijn met deze reactie enkele vragen vanuit de adviespraktijk.

Reactie staatssecretaris

De reactie van de staatssecretaris komt uit een brief waarin hij enkele openstaande vragen beantwoordt die waren gesteld tijdens de parlementaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018. Deze reactie heeft het CAP in de nu verschenen handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen opgenomen.

Vragen en antwoorden

De in de handreiking beantwoordde vragen van de adviespraktijk zien op de vererving van de ODV-aanspraak. Een vraag is bijvoorbeeld of de ODV ook zuiver blijft als sprake is van een testament van vóór 1 januari 2003 met een ouderlijke boedelverdeling. Het CAP bevestigt dat als door de ouderlijke boedelverdeling alle bezittingen en schulden in de nalatenschap door de erflater worden toegedeeld aan de langstlevende partner (tevens erfgenaam), de werking van deze testamentaire bepaling hetzelfde is als bij de wettelijke verdeling. De ODV-aanspraak blijft door deze toedeling zuiver.

Bron: Fiscaal+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Pensioenen, Erfrecht

  305
Gerelateerde artikelen