Het kabinet heeft in een nieuwe weging van alle belastingmaatregelen, die bedoeld zijn om het vestigingsklimaat te verbeteren, besloten om de tarieven in de vennootschapsbelasting verder te verlagen conform het oorspronkelijke regeerakkoord.

Deze nieuwe weging was een gevolg van de vele ophef rondom de afschaffing van de dividendbelasting. Het nieuws komt van de Telegraaf die zich baseert op 'Haagse bronnen'. De krant schrijft dat de VPB-tarieven in stappen van 20% naar 16% (het 'MKB-tarief') en van 25% naar 21% (het 'grote-bedrijventarief') dalen per 2021 bij een schijfgrens van € 200.000. Het VPB-tarief voor grote bedrijven werd juist vlak voor Prinsjesdag minder snel verlaagd dan eerder aangekondigd om het schrappen van de dividendbelasting te dekken (22,25 % in 2021).

Mogelijk lager

De verwachting wordt zelfs uitgesproken dat het tarief iets verder omlaag gaat dan in het regeerakkoord is afgesproken. Het ondersteunen van kleine ondernemers zou volgens de Telegraaf kunnen gebeuren door het verder verlagen van het VPB-tarief voor winsten tot € 200.000, het optrekken van de grens naar bijvoorbeeld € 250.000 tegen hetzelfde tarief of een combinatie van beide.

Verder kijken de coalitiepartijen vanavond, tijdens een extra overleg, eveneens naar het ongedaan maken van de rekening-courantmaatregel voor de directeur-grootaandeelhouder.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Prinsjesdag 2018

  1689
Gerelateerde artikelen