De Belastingdienst past al jaren de wetgeving rondom de invorderingsrente niet juist toe. In twee situaties is invorderingsrente onterecht in rekening gebracht of niet herrekend. Herstel zal volgen, maar is dat in alle situaties nodig? Het is reuzeaardig dat de Belastingdienst belastingplichtigen tegemoet wenst te komen, schrijft de redactie van Vakstudie Nieuws. Herstel van het niet herrekenen van invorderingsrente is echter niet nodig.

Invorderingsrente jarenlang fout toegepast

In een recente Kamerbrief meldt demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën dat de Belastingdienst mogelijk al sinds 2013 de wetgeving rondom de invorderingsrente in twee situaties onjuist toepast. In de ene situatie is invorderingsrente in rekening gebracht ondanks dat de negatieve aanslag is verrekend met een positieve aanslag. In de andere situatie is na vermindering van een aanslag de invorderingsrente niet herrekend.

Hoe omvangrijk de fout met de invorderingsrente is, is nog niet duidelijk. De staatssecretaris brengt nu eerst de problematiek in kaart en de budgettaire gevolgen. Daarna volgen maatregelen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook zal herstel voor het verleden plaatsvinden. Indien nodig, wordt hiervoor een herstelproject ingericht.

Terecht herstel van omissie

Dat herstel moet volgen in de situatie dat invorderingsrente in rekening is gebracht terwijl aanslagen met elkaar zijn verrekend, is klip-en-klaar. Vanaf 2013 bevat de Invorderingswet de bepaling dat de Belastingdienst geen invorderingsrente in rekening brengt, als negatieve en positieve aanslagen van dezelfde belasting en hetzelfde tijdvak met elkaar worden verrekend. Berekent de Belastingdienst in deze situatie wel invorderingsrente, dan is dat dus in strijd met de wet.

“Het siert de Belastingdienst dat hij deze omissie wil herstellen,” zegt de V-N redactie, “ook in het geval dat belanghebbenden hebben verzuimd in bezwaar te komen tegen de rentebeschikking.”

Vraagtekens bij te herstellen fout

Bij het willen herstellen van niet-herrekende invorderingsrente na vermindering van een aanslag, plaatst de V-N redactie vraagtekens. Het is niet duidelijk welke fout de Belastingdienst wil corrigeren. Dat er invorderingsrente in rekening wordt gebracht bij een te late betaling van een belastingaanslag is terecht. Als zo’n aanslag nadien wordt verminderd moet volgens de staatssecretaris de invorderingsrente worden herrekend naar de nieuwe, verlaagde hoofdsom. Volgens de V-N redactie biedt de Invorderingswet echter geen grondslag voor deze herrekening en teruggave van invorderingsrente.

Ook de Leidraad Invordering biedt geen grondslag voor het herzien van eerder (terecht) in rekening gebrachte invorderingsrente. Dat laatste lijkt onbillijk, schrijft de V-N redactie, maar dat is destijds bij de wetsbehandeling onder ogen gezien. Niemand wordt gedwongen om een bestreden belastingaanslag te betalen. De Belastingdienst biedt in zo’n geval vrijwel zonder uitzondering uitstel van betaling aan.

Conflict met vergoedingsbeleid

En als bij uitzondering de belastingplichtige geen betalingsuitstel krijgt voor een bestreden belastingaanslag, bevat de Invorderingswet een vergoedingsregeling. Die regeling schrijft voor dat de Belastingdienst invorderingsrente vergoed als een belastingaanslag wordt verminderd of herzien terwijl een eerder verzoek om uitstel van betaling van deze belastingaanslag bij beschikking is afgewezen. Het nu min of meer geopperde herstelbeleid, lijkt te conflicteren met dit wettelijk vergoedingsbeleid.

Reuzeaardig maar niet nodig

Na alles op een rij te hebben gezet, komt de V-N redactie daarom tot de volgende conclusie: het is reuzeaardig van de Belastingdienst om ook bij het niet herrekenen van invorderingsrente na vermindering van een belastingaanslag belastingplichtigen tegemoet te willen komen, maar nodig is het niet.


------------------------------------------

Lees het hele commentaar in Vakstudie Nieuws V-N 2021/11.19

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Invordering

Informatiesoort: Nieuws, Navigatornieuws

  227
Gerelateerde artikelen