Politieke partijen die de vermogensverdeling in Nederland willen corrigeren via een vermogensbelasting zouden het initiatief wetsvoorstel Centraal aandeelhoudersregister moeten herzien. Dat concludeert het Instituut voor Publieke Economie (IPE) na een analyse van het onderzoeksrapport 'IBO Vermogensverdeling'.

Bij een herziening van het box 3-stelsel loopt men aan tegen een beperking: de waarde van aandelen in niet-beursgenoteerde ondernemingen is moeilijk te belasten, omdat deze nergens wordt gemeten en geregistreerd. Maar om een effectieve vermogensbelasting in te voeren moet deze categorie ook belast worden. Anders ontbreekt er een deel, en kan belasting worden ontweken door vermogen in een bv te plaatsen.

Om te zorgen dat de Belastingdienst aangiftes kan controleren (of zelfs kan voorinvullen), is een register nodig waarin de verkrijgingsprijs, de economische waarde van het aandeel en de transacties die hebben plaatsgevonden worden geregistreerd. Noorwegen heeft al een dergelijk systeem, het is dus mogelijk zo stelt het IPE vast.

In Nederland is het initiatiefwetsvoorstel voor een Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) in behandeling in de Tweede Kamer en is het UBO-register ingevoerd. Maar, zo stelt het IBO (in Fiche 1):

"Beide registers voorzien niet in de benodigde informatie." Over het CAHR: "Dit register zal geen compleet overzicht bieden van alle aandeelhouders, omdat het alleen gevuld wordt met gegevens uit akten die vanaf inwerkingtreding worden opgesteld."

Het IPE vindt dat als de politiek in de toekomst de optie wil hebben om voor een vermogensbelasting te kiezen, het nuttig is het CAHR-wetsvoorstel nog eens te bezien.

Fiscale subsidie

Verder merkt het IPE op basis van het IBO-rapport op dat Nederland het enige EU-land is dat vermogensinkomsten fiscaal subsidieert. "Het grootste deel van ons vermogen zit in pensioenen en eigen huizen. Maar die subsidiëren we fiscaal", constateert het IPE. "Dat maakt de totale opbrengst negatief."

"Zouden we erin slagen de belastingdruk op alle vermogensinkomsten naar 30% te krijgen, vergelijkbaar met box 3, dan levert dat tientallen miljarden per jaar op", stelt het instituut. "Genoeg om de tarieven op arbeid met zo’n 10% te verlagen."

Het IBO-rapport bevat ook een lijst van opmerkelijke belastingconstructies.

Bron: IPE

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

44

Gerelateerde artikelen