De Belastingdienst heeft vragen over het gebruikelijk loon beantwoord die zijn gesteld tijdens het webinar 'Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen'.

Het webinar ging onder andere over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting en de invordering (zie onder meer het artikel Vragen en antwoorden over de inkomstenbelasting in coronatijd). Hieronder staan de antwoorden op de vragen over het gebruikelijk loon.

 1. Vraag (V): Een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag in 2020 zijn gebruikelijk loon evenredig verlagen aan de omzetdaling. Kan dit ook als de omzet van de bv bestaat uit een management fee?
  Antwoord (A): Het gaat om de omzetdaling van de bv waarvoor de dga arbeid verricht. Bestaat de omzet van deze bv uit een management fee, dan gaat de AB-houder hiervan uit. De AB-houder mag het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 als volgt berekenen:
  Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
  A = het gebruikelijk loon over 2019
  B = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
  C = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019
  Meer informatie staat in onderdeel 6.3 van Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

 2. (V): Hoe stel je het gebruikelijk loon vast als de omzetdaling na april plaatsvindt?
  (A): Als de omzetdaling pas vanaf mei plaatsvindt, kan het gebruikelijk loon niet lager worden vastgesteld op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Het is wel mogelijk het gebruikelijk loon via vooroverleg af te stemmen met de inspecteur.

 3. (V): Mag een bv die dit jaar gestart is een lager gebruikelijk loon toekennen aan een dga?
  (A): Voor een bv die dit jaar is gestart kan een dga het gebruikelijk loon niet lager vaststellen op grond van Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

  Bij een startende onderneming mag de dga in sommige gevallen het gebruikelijk loon wel lager vaststellen. Meer informatie hierover staat in paragraaf 16.1 van Handboek Loonheffingen.

 4. (V): Een dga is in dienstbetrekking bij de holding en de werkmaatschappij. De holding betaalt het loon aan de dga op grond van de doorbetaaldloonregeling. De dga wil zijn gebruikelijk loon verlagen op grond van het besluit. Welke omzet gebruikt hij?
  (A): Als de werknemer een aanmerkelijk belang heeft in de werkmaatschappij, stelt hij het gebruikelijk loon als volgt vast op basis van het besluit:
  • Voor de werkzaamheden die de dga verricht voor de werkmaatschappij, gaat hij uit van de omzet van de werkmaatschappij.
  • Voor de werkzaamheden die de dga verricht voor de holding (exclusief de werkzaamheden voor de werkmaatschappij), gaat hij uit van de omzet in de holding (exclusief het doorbetaalde loon).

 5. (V): Mag een dga een zakelijke lening afsluiten bij zijn bv als de dga zijn loon heeft verlaagd op basis van het besluit?
  (A): De voorwaarden in Besluit noodmaatregelen coronacrisis (zie hieronder) staan niet in de weg aan het afsluiten van een lening op zakelijke voorwaarden. Daarbij is van belang dat de lening geen verband heeft met de aanpassing van het gebruikelijk loon.

  In paragraaf 6.3 van het besluit staan drie voorwaarden:
  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten, dan geldt dat hogere loon.
  • De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

 6. (V): Mag een dga gebruikmaken van een rekening-couranttegoed?
  (A): Als een dga zijn loon lager vaststelt op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis, mag de rekening-courantschuld niet toenemen. Dit is één van de voorwaarden die is genoemd in het besluit.

NB: De antwoorden zijn informatief van aard. Een uitspraak van de Belastingdienst over een specifieke situatie is mogelijk via vooroverleg aanvragen.

Lees ook het thema Gebruikelijk loon en het Dossier Coronavirus over dit onderwerp.

Bron: Belastingdienst/Forum salaris

Rubriek: Loonbelasting

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

  2379
Gerelateerde artikelen