Hof Amsterdam behandelt strafzaken voor Hof Den Haag. Hof Den Haag doet juist weer belastingzaken voor het Amsterdamse hof. Met deze samenwerking hopen de hoven het probleem van over-/ondercapaciteit van raadsheren op te lossen in beide plaatsen.

Het gaat bij strafrecht in totaal om 255 zaken. De raadsheren van Hof Amsterdam zitten dan als Hof Den Haag, zitting houdende in Amsterdam. De eerste zitting waarop Haagse zaken staan gepland is op 20 juli. Bij de selectie van zaken is rekening gehouden met reistijd van verdachten.

Voor belastingzaken is juist Hof Den Haag tot 1 januari 2023 aangewezen als hof waarvan de zittingsplaats tijdelijk mede worden aangemerkt als zittingsplaats van Hof Amsterdam. De zaken blijven formeel aanhangig bij Hof Amsterdam, maar kunnen worden behandeld door raadsheren van Hof Den Haag. Het gaat bij belastingrecht in totaal om 150 zaken, waarvan de eerste waarschijnlijk in september zullen worden behandeld. Bij de selectie van zaken is rekening gehouden met reistijd van belastingplichtigen.

Bron: Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

  223
Gerelateerde artikelen