De beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs, de NOB, onderschrijft veel van de fiscale paragrafen uit het Hoofdlijnenakkoord. Ze zijn grotendeels in lijn met eerder gedane aanbevelingen door de beroepsvereniging. De gewenste investeringen in het personeel en de IT van de Belastingdienst zien de adviseurs tot hun teleurstelling niet terug in het akkoord.

De kwaliteit van de handhaving en de dienstverlening door de Belastingdienst vindt ook de NOB immers van belang, mede gezien de kwaliteit, uitvoerbaarheid en stabiliteit van de wetgeving. De NOB pleit daarnaast voor een grondige herziening van het belastingstelsel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals inkomens- en vermogensongelijkheid, hoge lastendruk op arbeid, digitalisering, internationalisering, woningmarktkrapte, vergrijzing en klimaatverandering. Fiscale instrumenten moeten enkel worden ingezet als deze bewezen effectief zijn, zo stelt de beroepsvereniging.

In die zin waardeert de NOB de aandacht in het akkoord voor verbetering van fiscale regelingen en wetgeving, evenals de voorbereiding op hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel, inclusief maatregelen om werken lonend te maken. Ook steunen de belastingadviseurs de invoering van een constitutioneel hof en de oprichting van een vaste Tweede Kamercommissie voor grondrechten en constitutionele toetsing.

Verder onderschrijft de NOB de aandacht in het akkoord voor de concurrentiepositie van Nederland. "Een stabiel fiscaal klimaat met consistente regelgeving is cruciaal. Het streven naar een top vijf positie en het terugdraaien van recente lastenverzwaringen zijn positieve ontwikkelingen." De beroepsvereniging ziet ten slotte uit naar de verdere implementatie van de maatregelen. "We blijven graag in gesprek met politiek en beleidsmakers om bij te dragen aan een toekomstbestendig belastingstelsel", aldus de NOB.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1066

Gerelateerde artikelen