Een groep van negentig hoogleraren vindt dat een nieuw kabinet meer moet doen voor een groene economie, waaronder fiscale vergroening ('de vervuiler betaalt').
In een open brief in Trouw sommen ze twaalf actiepunten op. De ondertekenaars van de brief vinden dat milieubelastende en energieverslindende productie en consumptie sterker moeten worden belast, bijvoorbeeld door het invoeren van een CO2-belasting, of door het opheffen van de vrijstellingen op belastingen voor fossiele energieproducenten, terwijl energiebesparende en milieuvriendelijke activiteiten, producten en diensten moeten worden gestimuleerd. Het indirect subsidiëren van fossiele brandstoffen via fiscale-, schaal-, en investeringsvoordelen moet worden afgeschaft, zo stellen de hoogleraren.
 
Daarnaast stellen zij voor om een minister voor Energie en Klimaat aan te stellen, die leiding gaat geven aan de overstap naar duurzame energie. Verder pleiten ze voor de sluiting van de vijf resterende kolencentrales in uiterlijk 2020 en het invoeren van een kilometerheffing.
 
De maatregelen zijn hard nodig, zeggen de wetenschappers, omdat Nederland nu nog diep is geworteld in de fossiele economie en onderaan de Europese ranglijst bungelt wat betreft duurzame energie. Om ons land koploper te maken in de nieuwe economie zijn moed en leiderschap nodig, aldus de professoren.
 
Een nieuw kabinet moet veel investeren in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld wind op zee, zon op daken en aardwarmte. Ook moet er 2 miljard euro aan subsidie komen voor het energieneutraal maken van bestaande woningen.
 
Wordt er een kilometerheffing ingevoerd, dan moet tegelijk ook fors worden geïnvesteerd in innovatie van het openbaar vervoer, vinden de hoogleraren. Dat kan worden betaald uit de inkomsten van de kilometerheffing.
 
Het actieplan bevat ook een voorstel voor een onafhankelijke regeling voor de aardbevingsschade in Groningen. Er moet een schadefonds komen waarin 5 miljard euro zit en waaruit iedereen die schade heeft een bedrag kan krijgen. De hoeveelheid gas die uit de Groningse velden wordt opgepompt moet binnen vijftien jaar tot nul zijn teruggebracht.
 
De brief is een initiatief van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Maastricht University. Onder de ondertekenaars zijn oud-minister Jacqueline Cramer, oud-SER-voorzitter en Rabo-topman Herman Wijffels en klimaatdeskundige Pier Vellinga.
 

Bron: ANP/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

2

Gerelateerde artikelen