Multinationals met een Advance Tax Ruling (ATR) dreigen hierover gehoord te worden door de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer. De beruchte hoorzitting van de Britse parlementaire onderzoekcommissie in november 2012 met vertegenwoordigers van Starbucks, Google en Amazon dient daarbij als voorbeeld. Initiator van de Nederlandse variant hierop is Klaver (GroenLinks). Andere Kamerleden vinden het "een interessant idee" (Koolmees, D66) en "een zeer goed voorstel" (Merkies, SP). Wel wil een zeer ruime Kamermeerderheid eerst de uitkomsten afwachten van het nog lopende SEO-onderzoek naar de bijdrage van de niet-bancaire financiële sector voor de Nederlandse economie. Ook roepen bijna alle Kamerleden op om eerst een goed onderbouwde opzet voor een hoorzitting te overleggen, om te voorkomen dat het een te eenzijdige exercitie wordt. Klaver loopt naar hun idee nog wat teveel voor de muziek uit.

 

Dat eerst nog wat extra huiswerk moet worden gedaan en tevens het SEO-onderzoek wordt afgewacht, neemt niet weg dat een hoorzitting er hoogstwaarschijnlijk wel zal komen. Over de bedrijven die daarvoor uitgenodigd zouden kunnen worden, denkt het Kamerlid aan "bedrijven waarvan in de media in ieder geval is verschenen dat ze afspraken hebben met de Belastingdienst". In de Tweede Kamer sprak hij daarbij over Nederlandse multinationals. Bij het programma Pauw&Witteman liet hij woensdagavond echter doorschemeren ook wel graag Starbucks aan de tand te willen voelen. Staatssecretaris Weekers weigert overigens om een lijst te publiceren van de bedrijven die een ATR hebben met de Belastingdienst. "Ik ga niets publiceren over belastingplichtigen," viel stellig uit de mond van de bewindsman op te tekenen. Wel merkte Weekers op dat het belastingplichtigen zelf vrij staat om mededelingen te doen over het bestaan en de inhoud van hun ATR. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen