De Woonbond meldt dat de Belastingdienst is gestart met de verplichting om huurders op de hoogte te stellen als er inkomensgegevens zijn gedeeld met de verhuurder. Dat doet de dienst via een brief aan zo'n 2 miljoen huurders.

Vorig jaar heeft de Woonbond namens huurders van sociale huurwoningen een rechtszaak aangespannen tegen de Belastingdienst en verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. Doel van de procedure is om inkomensafhankelijke huurverhogingen terug te draaien. De Woonbond vindt dat het opstellen en verstrekken van inkomensverklaringen onrechtmatig is. Voor het opstellen van de inkomensverklaringen wordt namelijk gebruik gemaakt van gegevens uit de Basisregistratie Inkomen (BRI). Deze gegevens mogen alleen worden gedeeld met overheidsorganen en niet met private partijen, zoals verhuurders.

De eerste zitting in de rechtszaak is op 3 juli 2017.

De Belastingdienst verstrekt alleen inkomensindicaties aan verhuurders die daar om verzocht hebben. Met de inkomensindicaties kunnen verhuurders zien welke huurders in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Aan huishoudens met een inkomen tot €40.349,- mag maximaal een huurverhoging van 2,8% worden gevraagd. Huishoudens met een hoger inkomen kan maximaal 4,3% worden gevraagd.
 

Bron: Woonbond

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

7

Gerelateerde artikelen