Bij welke UWV-vestiging moet een werkgever in 2019 een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid indienen? En welke UWV-vestiging behandelt de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning? De juiste UWV-vestigingen staan gemeld in het Besluit werkgebieden UWV 2019.

Een ontslagaanvraag moet worden ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV. Bijlage 2 bij het besluit bevat een overzicht van de AJD-vestigingen en geeft per vestiging aan welke gemeenten of provincie(s) tot haar werkgebied behoren.

Bijlage 1 bij het besluit bevat de UWV-vestigingen en werkgebieden 2019 en bijlage 3 de arbeidsmarktregio's per gemeente.

Indiening aanvraag tewerkstellingsvergunning

Aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op grond van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 moeten worden ingediend bij de AJD-vestiging te Den Haag.

Het Besluit werkgebieden UWV 2019 is geplaatst in de Staatscourant van 28 november 2018 en treedt in werking op 1 januari 2019.

Bron: Fiscaal+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

  588
Gerelateerde artikelen