ANBI’s die op of na 1 januari 2013 de ANBI-status hebben verloren en een vermogen van meer dan € 25.000 hadden op het moment van het verliezen van de ANBI-status, hebben een informatieplicht. Zij moeten vóór 1 september hun vermogensgegevens inleveren bij de Belastingdienst.

De gegevens kunnen worden verstrekt met het formulier Opgaaf vermogen en schenkingen 2018 voormalige ANBI's. De informatie bestaat uit:

  • de hoogte van het eigen vermogen van de instelling op het moment dat de ANBI-status beëindigd werd;
  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status beëindigd is;
  • het bedrag dat de instelling uitgegeven heeft aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Wanneer de voormalige ANBI de gegevens niet tijdig verstrekt kan de Belastingdienst een boete opleggen. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

6

Gerelateerde artikelen