Staatssecretaris Van Rij van Financiën schetst de Tweede Kamer de inhoud van het pakket Belastingplan 2023, dat bestaat uit 4 wetsvoorstellen. Ook geeft hij een overzicht van de Fiscale verzamelwet 2024 en andere te verwachten fiscale wetsvoorstellen.

In het Belastingplan 2023 wordt het volgende geregeld:

 • Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2025 met uitzondering voor ouders met kinderen geboren vóór 2025
 • Afschaffen middelingsregeling
 • Beperken 30%-regeling tot Balkenendenorm
 • Twee schijven box 2 vanaf 2024
 • Afbouw algemene heffingskorting (AHK) met het verzamelinkomen
 • Afschaffen fiscale oudedagsreserve (FOR)
 • Verlagen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling
 • Afbouw zelfstandigenaftrek
 • Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000
 • Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024 en voorafgaande verlaging in 2023
 • Vervallen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
 • Herstelwetgeving lachgas
 • BTW-nultarief voor zonnepanelen op woningen
 • Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%
 • Verhoging vliegbelasting
 • Aanscherpen CO2-heffing industrie
 • Afschaffen vrijstelling BPM bestelauto’s ondernemers
 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
 • Verhoging tabaksaccijns
 • Bij algemene maatregel van bestuur regelen in welke bijzondere situaties géén invorderingsrente in rekening wordt gebracht
 • Tariefstructuur energiebelasting (gas en elektra) minder degressief
 • Verlagen ODE-tarief 2e en 3e schijf elektriciteit
 • Verhoging 1e schijf energiebelasting
 • Verhoging belastingvermindering energiebelasting
 • ODE-tarieven en integratie in energiebelasting

De andere wetsvoorstellen uit het belastingpakket 2023 zijn:

 • Wetsvoorstel Herstelwetgeving box 3
 • Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3
 • Wetsvoorstel Wet Minimum CO2-prijs industrie

De Fiscale verzamelwet 2024 staat in het eerste kwartaal van 2024 op de planning. Hierin worden 21 maatregelen opgenomen. Hiervan wordt de aanpassing omzetbelasting inzake de margeregeling in een afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen.

Het komende jaar krijgen de volgende voorstellen een zelfstandig wetstraject:

 • Implementatie Payment Service Providers Directive
 • Implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling
 • Wetsvoorstel Wet aanpassing kwalificatie buitenlandse rechtsvormen
 • Wetsvoorstel Wet aanpassen systematiek informatiebeschikking
 • Wetsvoorstel Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane
 • DAC8
 • Pijler 1 en Pijler 2

[Brondocument]

 

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

145

Gerelateerde artikelen